Webináře Live

Prostor pro sdílení plodů našeho života – Jaký strom si zasadil, takové nese ovoce.
Umění setby, opečovávání i sklizně stromu Vašeho osvícení.

Buddha ve městě je více úrovňový projekt. Pracuje na úrovni člověka jako jednotky, části celku, a tím že spojuje lidi vytváří pole, které pracuje na úrovni kolektivní. Tato práce již nemusí být konána osamocenými jednotlivci, ale podporujícími druhy. Bytostmi, které mají zkušenost vlastní, a které jsou podporovány zkušenostmi dalších. Společně utváříme to, co někdo nazývá světem anebo skromně naším životem. Z další perspektivy však neustále každým naším činem, myšlenkou i emocí vytváříme v našem vlastním poli harmonii nebo disharmonii s Universem, a to se tiskne ne jen do našeho pole, ale i pole planety Země a celého vesmíru. Tím, že jsme spojili a spojujeme síly a naši pozornost na stejný cíl, jímž je pozdvižení této planety do harmonie s vesmírnými zákony, tvoříme v tomto procesu to, co je nám vlastní a na co jsme v minulosti zapomněli. Je to především láska, vděčnost, štěstí, radost, moudrost, pokora, síla, vědomý život a přirozená autenticita. S tímto pochopením a prosbou, ať se tak děje v přijetí, klidu a míru otevíráme novou bránu.

Aktuální poselství pro podzimní čas. Z našeho Stromu Osvícení padají jeho listy. V jejich letu můžeme zachytit smrtelnost každého z nás. Ta vede k uvědomění si a uchopení směru naší cesty, zvláště když vidíme jak listí pod naším stromem začíná tlít. Čas je sice věčný, ale náš tady v tomto těle je vymezen. Je to dotek se smrtí a věčnou touhou vyvolených jedinců potom, aby jejich práce, stopa lásky, či vědomí zůstalo nesmrtelné.
Pokud se potkáváte s tímto tématem a máte zájem, napište nám. Sdílení, vyslechnutí, či drobná rada může pomoci.
Pokud ale do toho chcete jít naplno, obracejte se k sobě tak, jak nám to toto období samo hlásí.